Opět zrychlujeme

Vážení zákazníci,

tímto Vás informujeme, že od 1. 11. 2019 pro Vás opět navyšujeme rychlost datových tarifů, a to díky rozsáhlým změnám na kabelové síti, které jsme provedli v měsíci srpnu 2019.

Rychlost tarifu DATA PREMIUM bude navýšena ze stávajících 40/10 Mbit/s na 70/15 Mbit/s a rychlost tarifu DATA EXTRA bude navýšena ze stávajících 80/20 Mbit/s na 100/20 Mbit/s.

Cena služby ani další podmínky Vaší smlouvy se nemění. Změnu nemusíte jakkoli potvrzovat, dojde k ní automaticky. Vzhledem k charakteru změn máte možnost postupovat podle odst. 3.3.2. a) Všeobecných smluvních podmínek.

Věříme, že Vás navýšení rychlosti potěší.
Objednávka našich služeb

Informace o zpracovávání Vašich osobních údajů

Internet:

Včetně TV:

Telefon:

Typ připojení:

Tarif:

Router:


Veřejná IP:

Televize:

Další programy:

VoIP pevná linka:

KT mobil:

Kontaktní osoba

Adresa připojení

Způsob platby


Dotazy či připomínky

Kontaktní osoba

Adresa připojení

Kterou službu chcete změnit?Zrušení služby je možné osobně v kanceláři kabelové televize.