Opětovné výkopové práce v ulici Tvardkova

Vlivem výkopových prací probíhajících v poslední době na ulici Tvardkova došlo k částečnému

poškození kabelového vedení naší společnosti. Z tohoto důvodu je nutná výměna

poškozeného vedení v úseku od křižovatky s ulicí Družstevní po ulici Mazánkova.

Omlouváme se Vám tímto za prodlužování výkopových prací v tomto úseku. Vzniklá situace je

i pro nás velmi nestandardní, ale pokud by k opravě nedošlo nyní, mohl by tento problém mít

výrazný vliv na kvalitu našich služeb v blízké budoucnosti a oprava a opětovné výkopové

práce by se pouze odsunuly na pozdější dobu.

Oprava bude probíhat v období od 11.5.2022 do 14.5.2022. Práce budou probíhat co

nejrychleji, aby docházelo k co nejmenším omezení.

Za vzniklé komplikace se tedy ještě jednou velice omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.

Nezařazené